Integrated Building Management - Hotel Reservation Systems

Otel Rezervasyon Sistemleri

Gereksinimler

Başarılı bir otel işletmesi için odaklanılması gereken iki temel nokta vardır:

  • Konuğun konaklama deneyimini mümkün olduğunca keyifli ve konforlu hale getirmek ve
  • Minimum enerji harcaması ile oteli işletebilmek.

Bina yönetim sistemi açısından bakıldığında bu temek noktalar;

  • Odada ideal konfor seviyesini sağlamak ve
  • Oda başına harcanan enerjiyi azaltmak olarak özetlenebilir.

İlk bakışta bu hedefler tartışmalı görünebilir; Zira her zaman bu iki hedeften ya da en az birinden ödün verilir.

Enerji tasarrufu sağlamak için konfordan ödün verme
Bir konuk dışarıda hava sıcaklığının yaklaşık 40°C olduğu Dubai'de bir oteldeki otel odasına giriş yapar. Odasına girdiğinde odanın neredeyse 40°C olduğunu fark eder çünkü enerji tasarrufu sağlamak için klima kapatılmıştır. Klima yalnızca anahtar kartı takıldıktan sonra çalışır ve odanın konforlu koşullara ulaşması birkaç saat sürebilir.

Konfor sağlamak için enerji verimliliğinden ödün verme
Bir konuk dışarıda hava sıcaklığının yaklaşık 40°C olduğu Dubai'de bir oteldeki otel odasına giriş yapar. Odasına girdiğinde odasının 25°C'de, istenilen konfor seviyesinde olduğunu fark eder çünkü klima bekleme modunda çalışmıştır. Anahtar kartı takıldıktan sonra odanın konforlu koşullara ulaşması çok kısa sürer.
Akıllı bir BMS sistemi, minimum enerjiyle maksimum kontrol sağlayarak her iki hedefe de uyum sağlanmasına yardımcı olmalıdır.

Detaylar

Çözümler

CentraLine BMS sistemi, Fidelio protokolü aracılığıyla pazar lideri oda rezervasyonu sistemleriyle doğrudan entegre edilebilir. Entegre CentraLine sistemi; odaların rezervasyon durumunu, müşterilerin giriş yapıp yapmadığını veya odaların boş olup olmadığını düzenli olarak izler. Genel kontrol stratejisinde bu bilgilerin akıllıca ayrıştırılması bir yandan enerji tüketimini azaltırken diğer yandan müşteri konforunu optimize eder:

Durum: Oda boş
Eylem: Klimayı açmadan oda sıcaklığının tanımlanan değerden önemli ölçüde sapmasına izin verir ("Kapalı" Koşulu). Ayrıca güneş ışıması nedeniyle aşırı ısınmanın (yaz) veya iletim kayıpları nedeniyle soğumanın (kış) önlenmesi için panjur ve güneşlikler de yönetilebilir.

Durum: Oda kiralandı, ancak konuk henüz giriş yapmadı.
Eylem: Oda sıcaklığının konfor ayarından kontrollü sapması ile odayı "beklemede" koşuluna getirir.

DurumKonuk giriş yaptı
EylemKonuk odaya girmeden, odayı konforlu koşullara getirir. Bu durumdayken genellikle panjurlar ve güneşlikler açılır.

Durum: “Kiralanmış” dönem
Eylem: Konuğun odada bulunup bulunmamasına göre oda koşullarını kontrol eder:

  • Oda boş olduğunda enerji tasarrufu sağlamak için "bekleme" ayarlarına döner. Enerji kazanımlarını ve kayıplarını optimize etmek için panjurlar ve güneşlikler yönetilebilir.
  • Oda kullanılırken konforlu koşullara geçer. Panjurlar ve güneşlikler yalnızca konuk tarafından yönetilir (otomatik müdahale olmaz)

DurumKonuk çıkış yaptı
EylemKlimayı açmadan oda sıcaklığının belirlenen değerden önemli ölçüde sapmasına izin verir ("Kapalı" Koşulu). Enerji kazanımlarını ve kayıplarını optimize etmek için panjurlar ve güneşlikler yönetilebilir.

Detaylar
Hotel Reservation Systems

Ürünler

AKILLI ENTEGRASYON

HAWK

B-BC sertifikasyonu, LONWORKS (FTT-10A ve IP), Modbus, M-BUS, DALI, KNX, EnOcean da dahil olmak üzere BACnet (IP ve MSTP) ile CCTV, güvenlik ve yangın/duman sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan akıllı entegrasyon platformu.

HVAC TESİS KONTROLÜ

EAGLEHAWK

B-BC sertifikasyonu, LONWORKS (FTT-10A ve IP), Modbus, M-BUS, DALI, KNX, EnOcean da dahil olmak üzere BACnet (IP ve MSTP) ile aydınlatma, gölgelendirme ve diğer bina uygulamalarının entegrasyonu için tasarlanmış kontrolör.

DENETLEME SİSTEMİ

ARENA

ARENA, HVAC sistemleri ve HVAC dışındaki sistemler için web tabanlı bir denetleme sistemi yazılımıdır (örn. Aydınlatma, Gölgelendirme, Güvenlik, Can Güvenliği vb.). BACnet, LONWORKS, OPC, Modbus, M-Bus, KNX, SNMP vb. gibi standartlara dayalı açık sistemler doğrudan denetleme sistemi yazılımına entegre edilebilir.