Integrated Building Management - Security

Güvenlik ve Erişim Kontrolü

Gereksinimler

Binalarda kullanıcıların güvenliği ve emniyeti ile kritik alanların korunması birçok uygulamada esastır. Bina tipine bağlı olarak güvenlik, aşağıdaki unsurlardan birini veya daha fazlasını içerir:

  • Erişim kontrolü: Kullanıcıların binanın tanımlı alanlarına erişimini kontrol etme. Yetki verildiği durumlarda yalnızca yetkili kişilerin belirlenmiş alanlara erişim sağlaması.
  • İzinsiz giriş algılama: İlgili taraflara olayların özelleştirilmiş raporlaması ile binaya izinsiz giriş yapanların yetkisiz erişimini algılama.
  • CCTV: Yetkisiz erişimi veya hırsızlığı tespit etmek için binaların iç ve/veya dış alanlarının izlenmesi.
Detaylar

Çözümler

ProWatch ve Galaxy sistemleri aracılığıyla Honeywell, erişim kontrolü ve izinsiz giriş algılama için önde gelen teknolojik çözümler serisi sunar. Sağlanan diğer güvenlik çözümlerinin yanı sıra bu çözümlerin her ikisi de oBIX, BACnet, LON veya ModBus aracılığıyla bir açık protokol arabirimi sunar ve CentraLine BMS sisteminde entegre edilebilir. Entegrasyon, bina operatörüne katma değerli işlevler sağlar:

  • Genel bir BMS denetleme sistemi yazılımının parçası olarak izinsiz giriş alarmlarını ve alan durumunu izleme. Bu, bir binada benzersiz bir ön uç altında kurulu olan ayrı sistemlerin izlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırır ve genel bina durumuna mükemmel bir genel bakış sağlar.
  • Erişim kontrol sisteminin kapı durumunu izlemesine imkan sunar.
  • Erişim kontrol sistemi kapıları otomatik veya manuel olarak geçersiz kılabilir. Örneğin, yangın algılanan bir alanın içine/alanın dışına götüren kapıları açmak için kullanılabilir.
  • HVAC sistemlerini otomatik olarak tetiklemek için alanlara giriş yapılıp yapılmadığını (ve hatta kaç kişinin giriş yaptığını) algılayabilir. Kulla­nıcılar bir bölgeye erişmek için erişim kimlik bilgilerini kullandı­klarında bölge ısıtılır veya soğutulur. Bir alan tamamen boşaltıldıktan sonra enerji tasarrufu sağlamak için sistemler kapatılabilir.
  • BMS sisteminden CCTV kameraları ve ağa bağlı video kayıt cihazları izlenebilir. BMS sisteminden manuel veya otomatik olarak CCTV kameraları ve ağa bağlı video kayıt cihazları çalıştırılabilir. Bu fonksiyon, yangın algılanan bir alana kamerayı yönlendirmek için kullanılabilir.
Detaylar
Security Management

Ürünler

GÜVENLİK YÖNETİMİ

Pro-Watch Professional Edition

64'e kadar kapısı olan orta ölçekli işletmeler veya entegre süreçler ya da yasal uyumluluk gerektiren işletmeler için daha fazla seçenekle güvenlik işlevlerini tamamlayın.

GÜVENLİK YÖNETİMİ

Pro-Watch Corporate Edition

Daha büyük işletmeler ve kampüsler için güvenliği tamamlayın. Ek yüksek düzeyde kullanılabilirlik seçenekleri ile güvenlik sistemleri için 7/24 iş sürekliliği gerektiren işletmeler için en doğru çözümdür.

GÜVENLİK YÖNETİMİ

Galaxy Dimension serisi (GD48. GD96. GD520)

520'ye kadar sensör ve 32 bağımsız alan için kontrol paneli serisi.

SUPERVISION

ARENA AX

ARENA AX, HVAC sistemleri ve HVAC dışındaki sistemler için web tabanlı bir gözetmendir (örn. aydınlatma, gölgelendirme, güvenlik vb.). BACnet, LONWORKS, OPC, Modbus, M-Bus, KNX, SNMP vb. gibi standartlara dayalı açık sistemler doğrudan gözetmene entegre edilebilir.