Integrated Building Management Tody

Zintegrowane Budynkami

Zintegrowane systemy zarządzania budynkami

Współczesne budynki komercyjne posiadają różnorodne podsystemy, których zadaniem jest zautomatyzowanie i monitorowanie różnych procesów w danym obiekcie. Najbardziej powszechnymi podsystemami są:

 • Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) kontrolujące komfort wewnątrz budynku
 • Systemy detekcji pożaru oraz dymu zapewniające bezpieczeństwo użytkowników budynku
 • Detekcja intruzów i systemy monitoringu zapobiegające nieautoryzowanym wejściom do budynku
 • Systemy kontroli dostępu nadające lub zabierające dostęp użytkownikom budynku do konkretnych jego części
 • Systemy sterowania oświetleniem i żaluzjami

W przeszłości systemy BMS skupiały się głównie na aspekcie HVAC danego budynku lub z różnych powodów były ograniczone do rozwiązań w obrębie jednego producenta. Zamknięte protokoły nie pozwalały na łatwą integrację systemów. Dodatkowo, w niektórych krajach, różne systemy są częścią różnych umów, przechodzą oddzielne procesy przetargowe ( np. systemy HVAC oraz systemy instalacji elektrycznych). Nawet w tak niezintegrowanych ze sobą instalacjach, systemy zarządzane z poziomu BMS na ogół reprezentują 40% całościowego zużycia energii budynku.

Gdy w zakresie BMS zawiera się również oświetlenie, wartość ta rośnie, do 70%, co sprawia, że współczesne zintegrowane systemy BMS stają się kluczowym elementem zarządzania zużyciem energii.

Z tego powodu dzisiejszy rynek skłania się ku zintegrowanym rozwiązaniom BMS. CentraLine i jego BMS oparty na systemie Niagara wykorzystuje najnowsze rozwiązania IoT, aby dostarczyć swoim klientom kompleksowe rozwiązanie integracji międzysystemowych. Ponadto, korzyści systemu wykraczają poza samo efektywne zarządzanie zużyciem energii przy zachowaniu komfortowych warunków wewnątrz budynku. Tabela poniżej ukazuje kilka z wielu przykładów rozwiązań zrealizowanych przez partnerów CentraLine.Benefit

Examples of how this can be achieved with a CentraLine BMS system

Reduction of operating cost through energy optimization across sub-systems

 • Integration of blind and shutter control in the building management strategy to manage sunlight transmission to rooms for the purpose of reducing heating / cooling cost.
 • Integration of sub-metering and analysis of the energy signature of a building to evaluate optimization potential.

Reduction of operating cost through minimizing maintenance spend

 • Automatic checks for lamp failures instead of manual checking saves service time.
 • Tracking of component life cycle (e.g., light bulb operating hours) to enable preventive replacement.
 • Control products designed for minimum recurring maintenance cost (battery-less, no moving parts such as hard disks).

Reduced service cost through increased staff productivity

 • Reduction of training and service personnel through integration of information from fire, HVAC, lighting systems into a single common supervisor with a consistent operating philosophy.
 • Enabling mobile management of installations from a smart phone or tablet.

Building Tenant Safety

 • Automatic opening of shutters when fire is detected facilitates building access for the firefighters and opens additional evacuation routes.
 • Redirecting CCTV cameras towards the location of the fire detector helps determining a suitable fire-fighting strategy before accessing the area.
 • Monitoring of escalators and elevators and automatically switching them to evacuation mode in case of fire.

Building Tenant Security

 • Integration of video surveillance systems into the BMS allows easy supervision of small to large facilities from a central supervisor.

Investment safety

 • "Smooth," selective upgrades of installed systems to new IoT technologies through legacy system integration.
 • Open, extensible system architecture, supporting standard as well as proprietary protocols from diverse manufacturers and customer specific extensions.

Extended plant and equipment lifetime

 • Early detection of misconfiguration (e.g., oscillating actuators).
 • Automatic tracking of performance degradation (e.g., by monitoring the energy input vs. output).


The CentraLine team and its partner network are happy to explain to you many more benefits of our Integrated BMS solutions!