Betingelser og vilkår

Gjeldende betingelser
Les gjennom Betingelser for bruken av nettstedet. Ved å bruke disse nettsidene aksepterer du at du skal følge og godta disse reglene. Hvis du ikke aksepterer disse Betingelser for bruken av nettstedet skal du ikke bruke nettsidene.

Hvis du velger å opprette en lenke fra din eksterne nettside til denne nettsiden, forventer vi at du ikke viser ulovlig, støtende eller uetisk innhold på din side. Honeywell er ikke ansvarlig for noen ubekreftede påstander på en eksterne side som er lenket til denne nettsiden. Det forventes at du ikke omtaler Honeywell negativt på siden som er lenket opp mot Honeywells side.

Lenker til andre sider
Denne siden inneholder lenker til andre nettsider, noen av dem verken eies eller kontrolleres av Honeywell. Honeywell er ikke ansvarlig for personvernspraksiser eller innholdet i de andre nettsidene. Nettsidene til de tilknyttede selskapene kan ha egne personvernspraksiser som skiller seg fra Honeywells praksis. Du bør lese personvernerklæringene for enhver tilknyttet side.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Hva er informasjonskapsler? Informasjonskapsler er informasjonsfiler som en nettside overfører til en brukers harddisk for å registrere deg. Med informasjonskapsler blir det lettere å surfe på nettet fordi de sparer på dine innstillinger for det stedet. Vi lagrer aldri passord eller kreditkortinformasjon i informasjonskapsler. Informasjonskapsler er industristandard, du finner dem på de fleste store nettsidene.

Fordi informasjonskapsler viser hvordan og når en gjest bruker siden, hjelper den oss å finne ut hvilke sider som er populære og hvilke som ikke er det. Mange forbedringer og oppdateringer er basert på informasjon om totalt antall besøkende og hvilke sider som er vist. Denne informasjonen innhenter man enklest ved å bruke informasjonskapsler. Vi bruker informasjonen fra kapslene for å levere tjenester som er skreddersydd til våre brukeres behov.

Informasjonskapsler kan brukes til å spesifisere unike preferanser for brukeren. Informasjonskapsler kan også brukes til å kartlegge brukertrender og -mønstre. Dette hjelper oss å forstå og forbedre de områdene på vår nettside som våre brukere anser som verdifulle. Begge disse aktivitetene avhenger av at det brukes informasjonskapsler, men gjester på våre sider har muligheten til å deaktivere informasjonskapslene via innstillingene i nettleseren. De fleste nettlesere er i utgangspunktet satt opp slik at de aksepterer informasjonskapsler. Du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke aksepterer noen informasjonskapsler, eller gir beskjed når en informasjonskapsel blir sendt. Vær oppmerksom på at enkelte deler av våre nettsider kanskje ikke fungerer riktig eller kanskje går betydelig saktere, om du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Endringer i Betingelser for bruken av nettstedet
Honeywell påberoper seg retten til enhver tid, og uten forvarsel, å endre Betingelser for bruken av nettstedet. Ved å bruke disse nettsidene etter enhver slik endring, aksepterer du å følge og godta disse reglene. Vi oppfordrer deg derfor til å lese gjennom Betingelser for bruken av nettstedet hver gang du besøker nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL HONEYWELL OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER NOEN AV DERES ANSATTE, STYREMEDLEMMER, LEDERE, AGENTER, FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, SOM ER ET RESULTAT AV ELLER HAR EN SAMMENHENG MED, BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DENNE NETTSIDEN. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSFRASKRIVELSE SOM GJELDER ALLE TAP OG ENHVER SKADE (ENTEN DEN ER GENERELL, SPESIFIKK, SOM EN FØLGE AV, UTILSIKTET, TYPISK ELLER PÅ ANNEN MÅTE INKLUDERER, UTEN BEGRENSNING, TAP AV DATA, INNTEKT ELLER FORTJENESTE), ENTEN UNDER KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANNEN ERSTATNINGSMESSIG HANDLING, SELV OM EN IKKE AUTORISERT REPRESENTANT FOR HONEYWELL ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ER BLITT ANBEFALT ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. HVIS DU IKKE ER FORNØYD MED DENNE NETTSIDEN ELLER NOE AV DENS INNHOLD, ER DITT EGET ANSVAR Å IKKE BRUKE DENNE NETTSIDEN. DU BEKREFTER VED Å BRUKE DENNE NETTSIDEN AT DU BRUKER NETTSIDEN PÅ EGET ANSVAR.

Håndhevelse av Betingelser for bruken av nettstedet
Ved at du går inn og bruker denne nettsiden godtar du samtidig at din tilgang og bruk av denne nettsiden omfattes av Betingelser for bruken av nettstedet, så vel som alle gjeldende lover.