Integrated Building Management - Security & Fire

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

POTŘEBY

Bezpečnostní požární systémy jsou klíčovou součástí bezpečnostní strategie každé komerční budovy a jsou nezbytné k ochraně nájemců i zboží a vybavení budovy. Tyto systémy jsou mimo jiné schopné detekovat požáry, automaticky je hasit (například pomocí rozstřikovačů - sprinklerů), izolovat ohrožené oblasti od ostatních částí budovy a řídit odvod kouře.

Bezpečnostní požární systémy většinou fungují autonomně, ale v kombinaci se systémy BMS lze pomocí nich zavést úplnější strategii pro požární bezpečnost, ve které jsou integrovány další systémy umožňující identifikaci a dokumentaci typu a místa požáru. Díky tomu je možné aktivně omezovat šíření požárů a provádět automatizovanou řízenou evakuaci.

Čtěte více

ŘEŠENÍ

Systém CentraLine BMS je integrován s požárními systémy Honeywell ESSER a Notifier, případně i s jinými systémy, za předpokladu, že podporují rozhraní s otevřeným protokolem přes BACnet, LON nebo ModBus. Díky této integraci lze zajistit další funkce, které nejsou u samostatného protipožárního systému možné. Nejde jen o pouhé monitorování; součástí je i aktivní zvládání kritických situací.

 • Požární alarmy je možné graficky zobrazit ve standardním rozhraní BMS a označit tak zóny požáru. Provozovatel budovy má v systému k dispozici všechny zásadní informace v jednom zobrazení: teploty, výchozí nastavené body, bezpečnostní alarmy, požární alarmy a další. To velmi usnadňuje monitorování budovy. Při integraci CCTV je možné na zjištěný požár automaticky nasměrovat kamery a spustit videoregistraci. Hasiči díky tomu dokáží určit typ a velikost požáru, což jim pomůže s přípravou efektivních strategií a s výběrem vhodného druhu hasiv.
 • Prostřednictvím integrovaného řízení přístupu je možné automaticky otevřít únikové východy, aby lidé mohli rychle utéci ze zasažených oblastí a aby hasiči měli snadný přístup do budovy.
 • Integrovaný systém pro regulaci HVAC a motorizované klapky umožňují účinné odstraňování kouře a automatické oddělení ohrožené oblasti od ostatních částí budovy. Tak je možné velmi omezit další šíření ohně a nebezpečných plynů.
 • Integrovaný systém regulace osvětlení dokáže signalizovat nouzové situace (například blikáním světel) nebo rozsvítit všechna světla, aby uživatelé budovy snadno našli únikové východy.
 • Pomocí integrovaného systému pro ovládání rolet je možné automaticky otevřít rolety a žaluzie a zpřístupnit tak obyvatelům únikovou cestu oknem a zároveň zajistit další vstupní cestu hasičům.
 • Integrace bezpečnostních systémů umožňuje automatickou deaktivaci alarmů pro vniknutí v případě požáru.
 • Integrace výtahů a eskalátorů podporuje evakuační strategie. Například je možné zastavit výtahy, když dojedou na únikové podlaží, aby v nich lidé nezůstali uvězněni. Dále je možné nastavit směr eskalátoru, aby se lidé na únikové podlaží dostali co nejrychleji.
 • Potlačením systémů pro detekci úniků a netěsností je možné zabránit automatickému uzavření dodávky vody do budovy. 
 • Webové funkce: Integrace protipožárního systému s řešením CentraLine BMS navíc umožňuje přístup k technické instalaci budovy prostřednictvím prohlížeče. Díky tomu je možné dálkově sledovat, co se v dané budově děje.


  Čtěte více
  Security & Fire

  PRODUKTY

  POŽÁRNÍ ALARMOVÝ PANEL (ústředna)

  Esser IQ8

  Tento všestranný panel, který patří do segmentu pro automatickou požární ochranu malých a středně velkých budov, má mnoho užitečných prvků, například kompaktní rozměry, širokou řadu pracovních
  funkcí a velké množství možností pro rozšíření a zároveň také vynikající poměr cena/výkon.

  POŽÁRNÍ ALARMOVÝ PANEL (ústředna)

  Esser FlexES

  Tento systém pro detekci požárů je možné přesně přizpůsobit požadavkům uživatele díky šesti různým modulům Plug and Play, které se snadno a rychle instalují, vyměňují či rozšiřují.

  POŽÁRNÍ ALARMOVÝ PANEL (ústředna)

  Notifier

  Produkty Notifier od společnosti Honeywell nabízejí řadu inteligentních ovládacích panelů pro požární alarmy se špičkovou technologií pro detekci kouře. Následující produkty lze pomocí protokolu BACnet integrovat se systémem CentraLine: NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030, NFS-640, NFS-3030