Integrated Building Management Tody

Systémy integrované správy budov

Systémy integrované správy budov

Moderní komerční budovy dnes obsahují mnoho technických podsystémů pro automatizaci nebo monitorování různých aspektů provozu budovy. Nejběžnější podsystémy zahrnují

 • systémy topení, ventilace a klimatizace (HVAC) pro udržení příjemného klimatu
 • systémy detekce ohně a kouře pro zajištění bezpečnosti osob v budově kamerové monitorovací
 • systémy a zabezpečovací systémy zjišťující narušení pro předcházení neoprávněnému přístupu do budovy
 • Systémy kontroly přístupu pro povolení nebo odmítnutí přístupu osob do definovaných oblastí přístupu
 • systémy ovládání osvětlení a stínění (žaluzií)

V minulosti se systémy správy budov zaměřovaly hlavně na aspekty HVAC a z následujících důvodů byly omezeny na řešení od jednoho výrobce: Vlastnické (proprietální) protokoly neumožňovaly snadnou integraci systémů. V některých zemích jsou navíc různé systémy součástmi různých dodávek, které se řídí samostatným procesem nabídkových řízení (například HVAC (TZB) a dodávka elektrické instalace). I u takovýchto neintegrovaných instalacích systémy propojené se systémem správy budov běžně představují úsporu 40 % spotřeby energie budovy.

Je-li zahrnuto osvětlení, hodnota se blíží 70 %, což činí z moderních systémů integrované správy budov klíčovou komponentu správy spotřeby energie. Dnešní trhy proto přecházejí na integrovaná řešení správy budov. CentraLine se systémem správy budov založeným na platformě Niagara používá moderní technologie IT a nabízí zákazníkům vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím integrace systémů. Výhody přesahují pouhou správu spotřeby energie při současném poskytování příjemných vnitřních podmínek. Tabulka níže ukazuje několik z mnoha projektů realizovaných partnery CentraLine.

Přínos

Příklady způsobu dosažení výsledku se systémem správy budov CentraLine

Snížení provozních nákladů prostřednictvím optimalizace spotřeby energie napříč podsystémy

 • Integrace ovládání rolet a žaluzií ve strategii správy budov pro správu přenosu slunečního světla do místností za účelem snížení nákladů na vytápění/klimatizaci.
 • Integrace dílčího měření a analýzy energetické stopy budovy pro vyhodnocení potenciálu optimalizace.

Snížení provozních nákladů prostřednictvím minimalizace nákladů na údržbu

 • Automatické kontroly selhání svítidel namísto ruční kontroly šetří čas správy.
 • Sledování komponent životního cyklu (například dobu provozu žárovek) k umožnění preventivní náhrady.
 • Ovládací produkty navrhované pro minimální opakující se náklady na údržbu (bez baterie a bez pohyblivých součástí, jako je například pevný disk).***

Snížení nákladů na obsluhu prostřednictvím zvýšené produktivity zaměstnanců

 • Snížení nákladů na školení a servisní personál prostřednictvím integrace informací z požárních systémů, systémů HVAC a systémů osvětlení do jednoho společného kontrolního systému s konzistentní provozní filozofií.
 • Umožnění mobilní správy instalací prostřednictvím smartphonu nebo tabletu.
Ochrana nájemců budov
 • Automatické otevírání okenic při zjištění požáru usnadňuje přístup hasičským sborům a otevírá další únikové cesty.
 • Přesměrování kamer systému CCTV na místo požárního detektoru pomáhá určit vhodnou strategii hasičských sborů před vstupem do oblasti.
 • Monitorování eskalátorů a výtahů a jejich automatické přepnutí do evakuačního režimu v případě požáru.

Zabezpečení nájemců budov

 • Integrace kamerových systémů do systému správy budov umožňuje snadné sledování malých i velkých budov z centrálního pracoviště.

Zabezpečení investic

 • Plynulé selektivní upgrady nainstalovaných systémů na nové technologie IT prostřednictvím integrace starších systémů.
 • Otevřená a rozšiřitelná systémová architektura, podpora standardů i vlastnických protokolů od různých výrobců a rozšíření specifická pro zákazníka.***

Prodloužená životnost vybavení a zařízení

 • Brzká detekce špatné konfigurace (například kolísající regulátory).
 • Automatické sledování degradace výkonu (například sledování vstupu a výstupu energie).

Tým CentraLine a síť partnerů vám rádi vysvětlí další z mnoha výhod našich řešení integrované správy budov!