Integrated Building Management - Water Management

Vodní hospodářství

POŽADAVKY

Efektivní využití pitné vody a ochrana její kvality patří k nejdůležitějším funkcím zařízení pro zásobování vodou. Armatury a komponenty rozvodů pitné vody musí být absolutně spolehlivé.

Navíc je nutné zaručit stabilní přívod vody 24 hodin denně, omezit kolísání vstupního tlaku a udržet hladinu hluku na minimu.

Čtěte více

ŘEŠENÍ

Řešením pro správu budov CentraLine je ucelené portfolio vodních výrobků společnosti Honeywell, pokrývající následující oblasti:

Ochrana pitné vody proti zpětnému toku – zpětné ventily a potrubní oddělovače
Kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech je třeba chránit před kontaminací z rozvodu pitné vody v budově! Norma ČSN EN 1717 definuje pět tříd tekutin podle možného zdravotního rizika při jejich konzumaci. Společnost Honeywell nabízí ochranu pro všech pět tříd.

Ochrana pitné vody před mechanickými nečistotami – filtry a filtrové kombinace
Z pitné vody je zapotřebí odstranit cizí částice (například rez nebo písek). Společnost Honeywell nabízí patentovaný systém zpětného proplachu, který zajišťuje přívod naprosto čisté vody bez mechanických nečistot, a tím zároveň chrání celý rozvod a prodlužuje životnost komponent. Filtrovací systém může fungovat naprosto samostatně, ale při integraci do systému CentraLine mohou regulátory monitorovat a dokumentovat proces proplachu, nebo jej dokonce řídit pomocí přizpůsobených algoritmů.

Regulace vstupního tlaku – redukční ventily
Redukční ventily chrání potrubí, ventily a komponenty distribučního systému před poškozením nadměrným tlakem vody. Zajišťují účinnou ochranu zvláště v noci, kdy se spotřeba vody snižuje a tlak v systému roste, a též účinně omezují tlakové rázy v přívodním potrubí.

Systém detekce úniku vody (LAS)
Systém detekce netěsnosti zajišťuje dálkové nepřetržité sledování úniků vody s funkcemi alarmu na důležitých místech v komerčních budovách nebo u zařízení s vysokou hodnotou. Systém neupozorňuje jen na únik vody, ale zobrazuje i přesné místo, kde k němu dochází. Je možné jej používat samostatně nebo integrovat do systému CentraLine BMS.
Na místě je bez jakýchkoliv nástrojů možné propojit různé senzory s různými délkami snímacích kabelů či bodové senzory podle povahy požadavků na monitorování. Pomocí jedné jednotky lze monitorovat až 3000 m ekvivalentní délky snímacích kabelů a je možné integrovat do systému BMS více jednotek, a sledovat tak na společné vizualizaci větší oblasti.


Čtěte více
Water Management

VÝROBKY

PROTECTION

CBU144/CBU145/CBU146

CBU144/145/146 Kompaktní posilovací jednotka pro hašení požárů
s oddělením pitné vody od tekutin třídy 5
podle normy ČSN EN 1717 (dostupné i verze s redundantní konfigurací)

OCHRANA PITNÉ VODY

BA300

Potrubní oddělovač s přírubovým připojením

OCHRANA PITNÉ VODY

BA298I-F

Přírubový potrubní oddělovač z nerezové oceli pro použití v agresivních prostředích;
tento produkt má extrémně dlouhou životnost, je odolný proti
korozi a má výrazně nízkou hmotnost

FILTROVÁNÍ

HS10S-FA

Kompatní jednotka pro vstup vodovodu do objektu, nabízející efektivní kombinaci zpětného
ventilu, filtrační jednotky a redukčního ventilu, zajišťující optimální ochranu navazující instalace

FILTROVÁNÍ

F78TS

Jemný přírubový filtr s účinným zpětným proplachem

FILTROVÁNÍ

FY69P

Přírubový potrubní filtr pro systémy vytápění a chlazení s práškovým nástřikem ze šedé
litiny; nižší průtočný odpor díky optimalizovanému designu, ochrana systému před mechanickými nečistotami a poškozením způsobeným korozí

REGULACE VSTUPNÍHO TLAKU

D15S

Přírubový redukční ventil se širokým rozsahem nastavení výstupního tlaku

REGULACE VSTUPNÍHO TLAKU

DR300

Přírubový redukční ventil s přesnou regulací výstupního tlaku

REGULACE VSTUPNÍHO TLAKU

D06FI

Redukční ventil vyrobený z nerezové oceli pro použití v agresivních prostředích

DETEKCE ÚNIKU VODY

SEAHAWK

Systém pro dálkové nepřetržité monitorování úniků vody s funkcemi alarmuacility