Integrated Building Management - Critical Environments

ČISTÉ PROSTORY

POTŘEBY

Při některých speciálních činnostech je nutné velmi přesně a velmi rychle regulovat podmínky proudění vzduchu a tlaku ve speciálních místnostech. K takovým místnostem patří:

  • operační sály nebo čisté prostory, ve kterých musí být takový tlak, aby se do nich zvenku nedostaly žádné bakterie nebo znečišťující částice (řízený přetlak),
  • karanténní stanice nebo stanice pro zacházení s nebezpečnými látkami (v takových místnostech je nutné udržovat „podtlak“, aby se z nich nemohly žádné nebezpečné látky dostat ven),
  • laboratoře s digestořemi, ve kterých je nutné po otevření digestoře okamžitě odsát nebezpečné látky, plyny a neustále sledovat celkové odsávání a složení vzduchu, aby bylo možné udržovat správný tlak.
Čtěte více

ŘEŠENÍ

Ventily a regulátory Phoenix Controls Venturi představují osvědčená řešení pro udržování tlaku vzduchu v určitých mezích pro speciální prostředí. Tato řešení jsou dobře integrována se systémy CentraLine. Je možné určit různé body integrace pro různé způsoby použití a velikosti systémů.

Regulátory Traccel and Theris je možné přímo integrovat se systémem HAWK přes LON nebo BACnet nebo pomocí řídicích serverů se systémem CentraLine BMS.

Čtěte více
Integrated Building Management - Critical Environments

PRODUKTY

PRODUKTY PRO INTEGRACI

Integrátor místnosti

Slouží k integraci zařízení Phoenix Controls Lon s BMS pomocí sítí BACnet IP nebo BACnet MS/TP.

PRODUKTY PRO INTEGRACI

Regulátor místnosti

Slouží k integraci zařízení Phoenix Controls Lon s BMS pomocí sítí BACnet IP nebo BACnet MS/TP a k zajištění funkcí pro regulaci dané místnosti.

PRODUKTY PRO INTEGRACI

Správce místnosti

Slouží k integraci zařízení Phoenix Controls Lon s BMS pomocí sítí BACnet IP nebo BACnet MS/TP prostřednictvím jednoho připojení IP.

VZDUCHOVÉ VENTILY

Regulátor Traccel

Jde o ventily Venturi určené k přímému připojení k BMS přes LON nebo BACnet nebo pomocí produktů pro integraci Phoenix Controls.

VZDUCHOVÉ VENTILY

Regulátor Theris

Jde o ventily Venturi určené k přímému připojení k BMS přes LON nebo BACnet nebo pomocí produktů pro integraci Phoenix Controls.

VZDUCHOVÉ VENTILY

Regulátor Celeris

Jde o vysokorychlostní ventily Venturi určené k připojení pomocí produktů pro integraci Phoenix Controls.

Safety and Savings