Integrated Building Management - Lighting and shading

OSVĚTLENÍ A STÍNĚNÍ

POTŘEBY

Osvětlení je po klimatizaci (topení, chlazení a ventilaci) druhým největším přispěvatelem k účtům za energie v komerčních budovách. Proto je u něj řada příležitostí k úsporám. Moderní řešení osvětlení se nezabývají jen množstvím světla: přizpůsobením barvy světla nebo „teploty barev“ (tedy například teplé nebo studené bílé barvy) je možné dokonale vyhovět potřebám a náladě uživatelů nebo designu místnosti. Ve spojení s integrovanou strategií chytrého ovládání rolet se potenciál pro úspory neúměrně zvyšuje: Kolektory slunečního světla v zimě pomáhají šetřit energii na vytápění, zatímco inteligentní stínění v létě šetří energii na chlazení.

Trh s osvětlením a stíněním je velmi heterogenní a existuje řada různých protokolů pro různé způsoby použití. Proto je nutné mít k dispozici platformu BMS, která umožňuje důslednou integraci těchto protokolů (kabelových a bezdrátových) a která může automaticky řídit aspekty týkající se pohodlí a bezpečnosti v integrovaném řešení pro osvětlení a stínění. Na trhu, kde se 75 % řídicích systémů instaluje do stávajících (a ne nových) budov, je důležité mít bezdrátové řešení pro ovládání světel a rolet, které je zaměřeno na možnosti dovybavování.

Čtěte více

ŘEŠENÍ

Se systémem Honeywell EasyClickPro nabízí značka CentraLine specializované bezdrátové řešení pro řízení osvětlení a rolet pro dovybavování a nové stavby. Řídicí jednotky jsou konstruovány pro možnost snadné výměny běžných instalací a je možné je vložit do stávajících zapuštěných schránek s využitím přítomné kabelové infrastruktury pro osvětlení a motory rolet. V nových stavbách je možné snížit množství nákladných kabelů na minimum, protože přepínače není k systému osvětlení třeba připojovat pomocí kabelů. Řídicí jednotky mohou přijímat příkazy od bezdrátových přepínačů, které fungují nezávisle na bateriích nebo napájení ze sítě. Je tedy možné je nainstalovat tam, kde jsou potřeba, aniž byste se museli starat o nákladné kabely nebo výměnu baterií. To zajišťuje výjimečnou flexibilitu během celé životnosti budovy. Zařízení EasyClickPro jsou postavena na standardním protokolu EnOcean a navržena pro nativní integraci se systémem CentraLine BMS. Na rozdíl od podobných produktů EnOcean zařízení EasyClickPro podporuje pokročilé funkce pro integraci BMS včetně následujících:

  • Strategie BMS může potlačit lokální příkazy, například při centrálním přepínání světel nebo posunu rolet do požadované polohy, čímž se ušetří energie a zvýší bezpečnost (viz část Klíčové funkce).
  • Informace o aktuálním stavu (míře osvětlení nebo poloze rolet) je možné posílat do systému BMS a získat tak spolehlivou vizualizaci.
  • Spotřebu energie je možné měřit přímo v regulátoru osvětlení. Lze tak získat informace o energetickém toku v budově bez nutnosti instalace dalších měřičů.
  • Je možné sledovat dobu provozu a automaticky detekovat vadné lampy a zajistit tak proaktivní údržbu a zabránit rušivému vlivu rozbitých světel.

Kromě produktů pro bezdrátové ovládání osvětlení značka CentraLine nabízí také sadu integrovaných regulátorů místností, které zajišťují řízení teploty a mohou také ovládat osvětlení a rolety. K dispozici jsou řešení Excel 12 a INCCOM.

Produkty značky CentraLine navíc umožňují integraci různých druhů kabelových řešení osvětlení pomocí protokolů DALI nebo KNX, které na trzích v oblasti EMEA převládají. Například systémy osvětlení HELVAR DALI lze přímo připojit k CentraLine BMS pomocí nativního ovladače. Takto je možné získat přístup ke všem informacím v zařízeních DALI (včetně stavu světel a vad lamp) pro účely vizualizace. Snadno lze také ovládat stav světel pomocí BMS v rámci strategie centrálního řízení.

Veškerá řešení CentraLine pro osvětlení je možné instalovat, zprovozňovat a provozovat nezávisle na BMS. To je velmi důležité pro samostatné zprovozňování a provoz řešení pro ovládání osvětlení, a tedy i pro oddělení funkcí jednotlivých zařízení. Osvětlení zůstane plně funkční, i když bude systém BMS vyřazen z provozu, což představuje výhodu oproti kombinovaným systémům, kde se ovládání osvětlení nachází v zařízeních BMS.

Čtěte více
Integrated Building Management - Lighting and shading

PRODUKTY

BEZDRÁTOVÉ OSVĚTLENÍ A STÍNĚNÍ

EasyClickPro

Bezdrátový a bezbateriový systém pro ovládání osvětlení, rolet a pokojové teploty založený na předním tržním standardu EnOcean. Energeticky úsporný, bezúdržbový, rozšířený a flexibilní v situacích, kdy se mění využití prostoru.

KABELOVÁ REGULACE MÍSTNOSTÍ

Excel 12

Konfigurovatelný regulátor místností s funkcemi pro FCU a teplovodní vytápění, stropní chlazení a ovládání osvětlení a rolet. Sběrnice LONWORKS FTT-10A pro integraci s regulátory CentraLine. Certifikace Eubac.

REGULÁTORY OSVĚTLENÍ DALI

Helvar DigiDim905

Regulátor pro systémy osvětlení DALI s až 64 zařízeními Dali. Nativní připojení TCP/IP k systému CentraLine BMS.

REGULÁTORY OSVĚTLENÍ DALI

Helvar DigiDim910

Regulátor pro systémy osvětlení DALI s až 128 zařízeními Dali ve 2 podsítích. Nativní připojení TCP/IP k systému CentraLine BMS.

REGULÁTORY OSVĚTLENÍ DALI

Helvar Imagine920

Regulátor pro systémy osvětlení DALI s až 128 zařízeními Dali ve 2 podsítích. Podpora až 252 SDIM adres a až 512 DMX adres (vstup nebo výstup). Nativní připojení TCP/IP k systému CentraLine BMS.

CHYTRÁ INTEGRACE

HAWK

Chytrá integrační platforma s funkcemi BACnet (IP a MSTP) včetně certifikace B-BC, LONWORKS (FTT-10A a IP), Modbus, MBus, DALI, KNX, EnOcean, integrace CCTV, řízení bezpečnosti a protipožární ochrany.

DALŠÍ POPIS

Integrace ovládání osvětlení a rolet se systémem CentraLine BMS má dvě výhody:

  1. Aktivním řízením rolet a světel v rámci řešení pro ovládání teploty je možné minimalizovat spotřebu energie.
  2. Aktivním řízením rolet a světel v rámci celkového protipožárního řešení lze zvýšit bezpečnost obyvatel budovy.

Minimalizace spotřeby energie

Podle různých faktorů, například výchozího bodu nastaveného pro místnost a venkovní teploty vzduchu, je nutné místnosti vytápět nebo ochlazovat, aby v nich byla příjemná teplota. Kvůli uplatňování opatření pro tepelnou izolaci hraje příjem sluneční energie v energetické bilanci budov ústřední roli: sluneční záření prochází okny do místností a při kontaktu s povrchy (podlahami, stěnami, nábytkem) se přeměňuje v teplo. V létě to může vést k přehřívání místností, i když je venku chladněji. V takovém případě se může aktivovat chladicí systém, aby teplotu v prostředí snížil. To je však nákladné řešení. Úspornější cestou je využití automatizovaného stínění, které zabrání nechtěnému nadměrnému zahřívání. Tím je myšleno automatické zatažení rolet, když svítí slunce a teplota v místnosti je v nastaveném výchozím bodě nebo nad ním.

V zimě může stínění „sbírat“ sluneční záření a ušetřit tak energii na vytápění: pokud se rolety ve slunečných dnech automaticky otevřou, přirozené sluneční teplo přispěje ke snížení spotřeby energie na vytápění.

Vyšší bezpečnost

BMS systém v integrovaných řešeních CentraLine automaticky přijímá informace o případných požárech. To umožňuje automatickou aktivaci například těchto opatření:

  • Clony se otevřou a zablokují v horní poloze, což umožní hasičům snadný vstup do budovy, případně evakuaci osob okny.
  • Po zjištění požáru mohou světla v místnosti začít blikat a upozornit tak obyvatele na nebezpečí v budově. Potom se mohou světla automaticky zapnout, aby bylo možné snáze najít únikový východ.
Čtěte více