Integrated Building Management - Hotel Reservation Systems

Řešení BMS - řízení hotelových pokojů

Potřeby

Při provozu hotelu je potřebné se zaměřit mimo jiné i na následující 2 aspekty:

  • jak zajistit hostům co nejpříjemnější a nejpohodlnější pobyt,
  • jak při provozu hotelu spotřebovat co nejméně energie.

Z pohledu BMS jde u těchto dvou cílů o toto:

  • jak v místnostech zajistit co nejpohodlnější prostředí,
  • jak snížit množství energie spotřebované v každé místnosti.

Na první pohled se zdá, že jsou tyto cíle ve vzájemném rozporu, a ve skutečnosti u jednoho z nich (nebo i u obou) dochází ke kompromisům.

Příklad 1: Ušetření energie na úkor pohodlí
Host se ubytuje v pokoji v hotelu v Dubaji, kde se venkovní teploty vzduchu pohybují kolem 40 °C. Po příchodu do pokoje zjistí, že je v něm teplota téměř 40 °C, protože klimatizace byla kvůli úspoře energie vypnutá. Klimatizace se zapne až po vložení karty a může trvat několik hodin, než bude v pokoji příjemně.

Příklad 2: Pohodlí na úkor energie
Host se ubytuje v pokoji v hotelu v Dubaji, kde se venkovní teploty vzduchu pohybují kolem 40 °C. Po příchodu do pokoje zjistí, že je v něm téměř příjemných 25 °C, protože klimatizace byla v pohotovostním režimu. Po vložení karty bude v pokoji zanedlouho příjemná teplota.
Chytrý systém BMS by měl přispívat k zajištění obou cílů – maximálního pohodlí s minimální spotřebou energie.

Čtěte více

Řešení

Systém CentraLine BMS lze přímo integračně propojit s předními rezervačními systémy, například pomocí protokolu Fidelio. Systém CentraLine dokáže předem zjistit, kdy jsou hotelové pokoje rezervovány, kdy se v nich hosté ubytují nebo kdy jsou volné. Pokud se tyto informace vhodným způsobem použijí v celkové strategii řízení, přispěje to k zajištění optimálního pohodlí a snížení spotřeby energie:

Stav: Pokoj je volný.
Opatření: Umožňuje výrazné odchýlení pokojové teploty od výchozí hodnoty bez zapnutí klimatizace (stav „vypnuto“). Navíc je možné ovládat rolety a žaluzie, aby nedošlo k přehřátí slunečním zářením (v létě) nebo ochlazení přenosovými ztrátami (v zimě).

Stav: Pokoj je rezervován, ale host se ještě neubytoval.
Opatření: Pokoj se uvede do „pohotovostního“ režimu s řízením odchylek pokojové teploty od výchozí hodnoty nastavené pro pohodlí.

Stav: Host se ubytovává.
Opatření: Pokoj se uvede do stavu s pohodlnými podmínkami. Dojde k tomu ještě předtím, než host do pokoje vstoupí. Rolety a žaluzie se v tomto stavu obvykle otevřou.

Stav: Doba pronájmu
Opatření: Podmínky v pokoji se upravují podle přítomnosti hosta:

  • Když je pokoj prázdný, uvede se znovu do „pohotovostního“ stavu kvůli úsporám energie. Je možné dále ovládat rolety a žaluzie a optimalizovat tak příjem a ztráty energie.
  • Když je pokoj obsazen, přejde do režimu pohodlných podmínek. Rolety a žaluzie v tomto stavu ovládá pouze host (bez automatických zásahů).

Stav: Host uvolňuje pokoj.
Opatření: Umožňuje výrazné odchýlení pokojové teploty od výchozí hodnoty bez zapnutí klimatizace (stav „vypnuto“). Je možné dále ovládat rolety a žaluzie a optimalizovat tak příjem a ztráty energie.

 

 

Čtěte více
Hotel Reservation Systems

Produkty

CHYTRÁ INTEGRACE

HAWK

Chytrá integrační platforma
s funkcemi BACnet (IP a MSTP) včetně certifikace B-BC, LONWORKS (FTT-10A a IP), Modbus, MBus, DALI, KNX, EnOcean, integrace CCTV, řízení bezpečnosti a protipožární ochrany.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA HVAC

EAGLEHAWK

Integrovaný regulátor pro budovy s funkcemi BACnet (IP a MSTP) včetně certifikace B-BC, LONWORKS (FTT-10A a IP), Modbus, MBus, DALI, KNX, EnOcean. Umožňuje integraci osvětlení, stínění a jiných funkcí v budově.

GRAFICKÁ ŘÍDÍCÍ A DOHLEDOVÁ CENTRÁLA

ARENA

ARENA je webový systém dohledu pro systémy HVAC i jiné (například osvětlení, stínění, bezpečnost, ochrana zdraví a podobně). Se systémem je možné integrovat otevřené systémy založené na normách, jako je BACnet, LONWORKS, OPC, Modbus, M-Bus, KNX, SNMP a další.