Integrated Building Management - Weather Forcasting

Předpověď počasí

Potřeby

Dříve byly řídicí systémy spíše „reaktivní“, ale moderní budovy čím dále více vyžadují „prediktivní“ řídicí algoritmy. Rozdíl je v tom, že reaktivní systémy se aktivují až poté, co zjistí odchylku od požadovaných podmínek, zatímco prediktivní systémy do svých algoritmů zahrnují předběžné informace. Reaktivní systém například detekuje pokles pokojové teploty pod nastavenou výchozí hodnotu, a proto zapne vytápění, aby tuto změnu kompenzoval. Prediktivní systém se naproti tomu pokusí určit vlivy prostředí na teplotu a zapnout vytápění podle potřeby ještě předtím, než teplota v místnosti vůbec poklesne. 

To je zvláště důležité v případech, kde jsou generátory energie konstruovány pro nízké teploty bez většího množství volné kapacity: pokud nezareagují dostatečně včas, může to mít za následek vznik neideálních podmínek v místnosti, které trvají tak dlouho, že se obyvatel budovy v nich začne cítit nepříjemně. Tento jev je ještě výraznější u pomalu reagujících systémů vytápění, například u podlahového topení nebo u aktivace betonového jádra. Využití informací z předpovědi počasí je skvělým a efektivním způsobem, jak regulovat kvalitu a energetické úspory a zajistit obyvatelům pohodlí. Další podrobnosti naleznete níže.

Čtěte více

ŘEŠENÍ

Ve všech výše uvedených scénářích informace o předpovědi počasí hrají zásadní roli při dosahování energetických úspor a pohodlí obyvatel. Podobně jako mnoho klasických systémů BMS umožňují řešení CentraLine připojení meteorologických stanic pomocí otevřených protokolů. To však může být nákladný a ne zcela přesný způsob určení nadcházejících povětrnostních podmínek.

Produkty HAWK, EAGLEHAWK a ARENA BMS Supervisor založené na systému CentraLine Niagara umožnují i jiný přístup: Mohou získat data týkající se předpovědi počasí (teploty, vlhkosti, deště, oblačnosti) od internetových poskytovatelů.  Tato data lze v řídicích algoritmech použít k co nejúspornější regulaci aplikací.

Čtěte více
Weather Forcasting

PRODUKTY

ŘÍDÍCÍ A GRAFICKÁ CENTRÁLA

ARENA

ARENA je webový systém řízení a dohledu pro systémy HVAC i jiné (například osvětlení, stínění, bezpečnost, ochrana zdraví a podobně). Se systémem je možné integrovat otevřené systémy založené na normách, jako je BACnet, LONWORKS, OPC, Modbus, M-Bus, KNX, SNMP a další.

CHYTRÁ INTEGRACE

HAWK

Chytrá integrační platforma
s funkcemi BACnet (IP a MSTP) včetně certifikace B-BC, LONWORKS (FTT-10A a IP), Modbus, MBus, DALI, KNX, EnOcean, integrace CCTV, řízení bezpečnosti a protipožární ochrany.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA HVAC

EAGLEHAWK

Integrovaný regulátor pro budovy s funkcemi BACnet (IP a MSTP) včetně certifikace B-BC, LONWORKS (FTT-10A a IP), Modbus, MBus, DALI, KNX, EnOcean. Umožňuje integraci osvětlení, stínění a jiných funkcí v budově.

DALŠÍ POPIS

Prediktivní regulace s využitím dat předpovědi počasí je zvláště důležitá, pokud platí některé z následujících podmínek:

1. Když při vytápění nebo ochlazování budovy hraje významnou roli velká akumulační hmota. To platí například v případech „aktivace betonového jádra“. Hmota budovy se zahřívá nebo ochlazuje v noci, kdy je energie levnější. Beton další den pomalu uvolňuje uloženou energii do místností, což znamená, že s vytápěním či chlazením je možné začít později, čímž se ušetří náklady na energie ve špičce. Je však třeba se vyhnout chlazení betonu, pokud má být další den zima: Kvůli velkému množství chladné hmoty by bylo třeba obrovské množství energie na vytápění na kompenzaci studených stěn, stropů či podlah plus nízké venkovní teploty.2. Když je rozdíl mezi přívodní teplotou a požadovanou pokojovou teplotou malý. To je běžné v případech moderního podlahového vytápění nebo chlazení. V takových případech může kompenzace poklesu pokojové teploty o 1 K trvat hodiny a je tedy vhodné hledat systém, který bere ohled na předpověď počasí, aby zajistil přívod energie ještě před nežádoucí změnou pokojové teploty.

3. Systémy, kde se k uchovávání energie na vytápění a chlazení používají akumulační nádrže. Tyto nádrže se obvykle naplní, když je energie levná. Ta se potom může další den využít ke klimatizaci místností bez použití generátorů. Potom je třeba se vyhnout plnění nádrže v případě, že další den nebudou klimatické podmínky tuto energii vyžadovat. Jinak totiž budete plýtvat energií, protože nádrže ji postupně nevyhnutelně ztrácejí.

4. V systémech, kde se pro energii na vytápění a chlazení používá jen jedna nádrž, je situace ještě kritičtější: je totiž nutné znát předpověď počasí, aby bylo možné určit, zda se má nádrž použít k vytápění nebo chlazení. Pokud to nebude možné spolehlivě určit, je nutné naplnění „obrátit“ (například ze studené vody na teplou), což způsobí obrovskou ztrátu energie.

5. Systémy, kde jsou generátory energie na vytápění nebo chlazení dimenzovány tak, že nemají žádnou (nebo mají jen malou) volnou kapacitu. Kompenzace poklesu pokojové teploty o 1 K může trvat hodiny a je tedy vhodné hledat systém, který bere ohled na předpověď počasí, aby zajistil přívod energie ještě před nežádoucí změnou pokojové teploty.

Čtěte více