Integrated Building Management - Legacy Integration

Integrace starších zařízení

Důvody

Investice do systémů BMS jsou dlouhodobé. Řídicí systémy často fungují bez výměny několik desetiletí. Na druhou stranu prostory se během své životnosti často rozšiřují nebo přizpůsobují jiným způsobům použití, což vyžaduje rozšíření nebo adaptaci nainstalovaných řídicích systémů, případně nutnost použití modernějších řešení, například řídicích systémů založených na BACnet. Zákazníci také mohou požadovat další funkce, které nebyly v době instalace původního systému k dispozici, například webový přístup do systému.

Takové funkce by mělo být možné přidat, aniž by bylo nutné stávající řešení zcela vyměnit.

Čím flexibilněji moderní řešení BMS podporu integrace starších zařízení podporuje, tím lépe je zákazníkova investice chráněna.

Čtěte více

Společnost Honeywell má zavedenou základnu stovek tisíc řídicích systémů CBUS, z nichž mnoho je nainstalováno v komerčních budovách. U nového systému CentraLine BMS je možné tyto řídicí jednotky snadno převést do nového prostředí. Podporovány jsou různé scénáře pro různé potřeby. Zde je uvedeno několik příkladů:

Scénář

Řešení

K samostatnému systému CBUS je třeba přidat systém dohledu.

Připojte systém CBUS k systému dohledu CentraLine ARENA BMS. Instalací ovladače CBUS zajistíte, že funkce dohledu, například sledování trendů, alarmy, grafické rozhraní, webový přístup a další, budou s nainstalovanými řídicími jednotkami CBUS fungovat.

U systému CBUS je třeba zajistit webový přístup.

V závislosti na velikosti systému CBUS jej připojte k systému dohledu CentraLine ARENA BMS (větší systémy) nebo k systému CentraLine HAWK (menší systémy do 32 řídicích jednotek). Integrovaný webový server v těchto zařízeních spolu s ovladačem CBUS umožňuje webový přístup ke všem základním funkcím, například plánování, bodovému přístupu, sledování trendů, alarmům, grafickému rozhraní, parametrům a podobně.

V zařízení přibyly nové prostory, do kterých je třeba nainstalovat řídicí systém komunikující po sběrnici BACnet. Instalace CBUS ve stávajících oblastech mají být zachovány, ale oba systémy má spravovat sjednocený systém dohledu.

Připojte systémy CBUS i BACnet k systému dohledu CentraLine ARENA BMS. Instalace odpovídajících ovladačů do systému dohledu zajistí sjednocené zpracovávání protokolů.

Do části zařízení byl nainstalován moderní řídicí systém BACnet. Tento systém potřebuje získávat informace ze systému CBUS a naopak. Typickým příkladem je výměna informací, například o zahřívání či chlazení, výchozích bodech, stavu a podobně.

Připojte systémy CBUS i BACnet k systému dohledu CentraLine ARENA BMS nebo k systému HAWK. Instalace odpovídajících ovladačů do systému dohledu zajistí možnost výměny informací o datových bodech mezi systémy BACnet a CBUS.

Legacy Integration

Produkty

CLAXDRCBUS

Bodově neomezený ovladač C-Bus

Ovladač pro sběrnici C-Bus plně podporuje historii sběrnice CentraLine C-Bus a umožňuje plný přístup k následujícím položkám: alarmy (vysoce důležité, méně důležité a systémové), plány, datové body se všemi vlastnostmi, parametry s importem souborů CARE reference.txt.

CLAXDRCBUS500

Ovladač C-Bus omezený 500 body

Ovladač pro sběrnici C-Bus plně podporuje historii sběrnice CentraLine C-Bus a umožňuje plný přístup k následujícím položkám: alarmy (vysoce důležité, méně důležité a systémové), plány, datové body se všemi vlastnostmi, parametry s importem souborů CARE reference.txt.

Informace

Scénář migrace CBUS se zabývá „fyzickými instalacemi CBUS“ spuštěnými na RS.

Ovladač C-Bus podporuje následující řídicí systémy C-Bus:
XL50/PANTHER, XL100, XL500, XL800/LION, Elink a MVC-80

Čtěte více