Integrated Building Management - Supervision

DOHLEDOVÝ SYSTÉM

Účel

Moderní budovy obsahují mnoho technických systémů pro správu, ovládání nebo monitorování konkrétních aspektů budov. K takovým podsystémům patří:

  • regulace komfortu (obvykle řízením teploty, vlhkosti nebo kvality vzduchu),
  • regulace osvětlení a stínění,
  • detekce vniknutí,
  • CCTV – kamerový dohled,
  • řízení přístupu do chráněných oblastí,
  • protipožární systémy.

Sjednocení přístupu ke všem těmto systémům prostřednictvím jednotné platformy pro dohled zjednodušuje správu budovy a tak eliminuje chyby při provozu. Provozovatele budov navíc není nutné tolik proškolovat.

Dohlížení na podsystémy by nemělo být možné pouze pomocí pevné instalace ve velíně. Systém dohledu by měl také umožňovat provoz a posílání informací přes mobilní zařízení pro případy, kdy provozovatelé pracují mimo velín.

V kritických prostředích musí systém dohledu zajistit nepřetržitý provoz s minimálními výpadky, a to i při selhání hardwaru. Na trhu, kde neustále dochází k inovacím, je navíc nutné, aby bylo možné flexibilně přidávat nové komunikační protokoly pro připojení datových sběrnic (včetně patentovaných protokolů), aniž by bylo nutné měnit již zavedenou instalaci. Také je třeba zajistit podporu starších systémů. Tyto funkce chrání dřívější investice a zvyšují robustnost systému pro další rozšiřování.

Čtěte více

ŘEŠENÍ

Systém dohledu CentraLine ARENA je založen na špičkové integrační platformě Niagara. Tato platforma je od základu konstruována pro podporu integračních scénářů pro všechna zařízení v budově prostřednictvím řady podporovaných protokolů sběrnic. Systém dokáže ovládat standardní protokoly pro automatizaci budov, jako je BACnet, LONWORKS, OPC, SNMP, Modbus, M-Bus, KNX, SNMP a ObiX. Podporuje také integraci systémů pro detekci vniknutí a řízení přístupu, například Honeywell Galaxy a ProWatch, a mimo jiné také požární panely Honeywell Esser a Notifier. Zajištěna je také integrace systémů CCTV od různých prodejců, například Honeywell Maxpro, RapidEye, Milestone, Dedicated Micros a Axis. Konektivita OPC umožňuje integraci mnoha protokolů 3. Stran (jiných výrobců), včetně těch, které se běžně používají v průmyslových systémech. Díky bezkonkurenční konektivitě a harmonizaci uživatelských rozhraní u různých technických podsystémů může provozovatel budovy všechna zařízení snadno a efektivně ovládat.

Softwarová architektura systému dohledu ARENA podporuje modulární rozšiřování konektivity a integraci protokolů, které zatím nejsou podporovány. Díky tomu je celé řešení velmi flexibilní a připravené na budoucnost, čímž chrání vaše investice.

I když je tento systém založen na nejnovějších technologiích, podporuje také integraci starších instalací společnosti Honeywell prostřednictvím protokolu CBUS. Stávající zákazníci tak mohou v klidu převést svůj zavedený systém na otevřená webová řešení.

Software systému je webový a lze s ním tedy pracovat pomocí prohlížeče. Pro vizualizaci a ovládání obsluhy technologií na dveřní ploše rozváděče lze využít HTML5 WEB-HMI panel s kapacitní multidotykovou obrazovkou s funkcí zoom. Prostřednictvím jazyka HTML5 je možné na mobilním zařízení (například tabletu nebo chytrém telefonu) dálkově ovládat propojené systémy mobilních webových stránek. Je možné ovládat alarmy, zobrazovat grafické reprezentace zařízení a nastavovat plány a řídicí body. Hlášení a trendy jsou transparentní a odkudkoli je možné používat moderní nástroje pro řízení spotřeby energie.

Systém podporuje pokročilé bezpečnostní funkce, například šifrované připojení, kvůli ochraně před kyberútoky.

Systém CentraLine je dokonce možné provozovat v plně redundantní konfiguraci, kde v případě selhání primárního systému automaticky převezme provoz systém záložní.

Čtěte více
Supervison

PRODUKTY

SYSTÉM DOHLEDU

ARENA

ARENA je webový systém dohledu pro systémy HVAC i jiné (například osvětlení, stínění, bezpečnost, ochrana zdraví a podobně). Se systémem je možné integrovat otevřené systémy založené na normách, jako je BACnet, LONWORKS, OPC, Modbus, M-Bus, KNX, SNMP a další.

Dotykový HTML5 panel

WEB-HMI

WEB-HMI obsahuje HTML5 chrom prohlížeč pro přístup k webovému serveru řídicích regulátorů pro zobrazení grafické vizualizace centrály ARENA NX.

Obsahují kapacitní nebo resistivní barevné dotykové obrazovky dle typu a mají pohledný, robustní design pro instalaci do rozváděče.